Lokalni Ekonomski Razvoj - Velika Plana Pravi i ekonomični putevi se uvek mogu pronaći i izabrati!
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
Početna Aktuelnosti Privreda Sajmovi Industrijska zona Dokumenta i projekti O LER-u Kontakt

Created by DzAJA

Copyright© 2014-LER Velika PlanaMiloševac - Radna zona pored “Carigradskog druma” u blizini železničke stanice

   Radna zona  pored ‘’Carigradskog druma‘’ u blizini železničke stanice  određena je kao pojas uz regionalni putni pravac koji povezuje Smederevo i Veliku Planu (državni put II reda). Zemljište u ovoj zoni je u privatnoj svojini i sastoji se od parcela koje se trenutno koriste kao poljoprivedno zemljište. Zona je povezana sa naseljem Miloševac lokalnim putem koji je ujedno i veza naselja sa pomenutim državnim putem. Ova zona kontaktira železničku stanicu sa višekolosečnom prugom i pogodna je u pogledu mogućnosti kombinacije železničkog i drumskog saobraćaja. U obuhvatu zone nalazi se ciglana u kojoj se aktivno obavlja proces proizvodnje pečene cigle.


Površina zone je oko 26 ha.

Nazad na pregled industrijskih zona Velike Plane radna zona Milosevac.jpg