Lokalni Ekonomski Razvoj - Velika Plana Pravi i ekonomični putevi se uvek mogu pronaći i izabrati!
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
Početna Aktuelnosti Privreda Sajmovi Industrijska zona Dokumenta i projekti O LER-u Kontakt

Created by DzAJA

Copyright© 2014-LER Velika PlanaLozovik - Radna zona pored državnog puta - “Carigradskog druma”

   Radna zona pored državnog puta – ''Carigradskog druma''  predstavlja nekadašnje zadružno imanje koje je delom vraćeno fizičkim licima - bivšim vlasnicima po osnovu PZF-a., a delom je je još uvek u zadružnoj svojini. Atraktivnost ove zone potiče od direktnog oslonca na regionalni putni pravac (državni put II) reda .


Površina ove zone je oko 25 ha.

Nazad na pregled industrijskih zona Velike Plane radna zona lozovik 1.jpg