Lokalni Ekonomski Razvoj - Velika Plana Pravi i ekonomični putevi se uvek mogu pronaći i izabrati!
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
Početna Aktuelnosti Privreda Sajmovi Industrijska zona Dokumenta i projekti O LER-u Kontakt

Created by DzAJA

Copyright© 2014-LER Velika PlanaVelika Plana - Radna zona “Sever” levo i desno od oraškog puta

   Radna zona ''Sever'' obuhvata prostor levo i desno od regionalnog puta Velika Plana – Smederevo, na izlasku iz Velike Plane. Može se reći da na području opštine Velika Plana, ova zona ima najveći potencijal za izgradnju proizvodnih kapaciteta jer je opremljena instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike i gasovada. U zoni se nalazi sistem za prečišćavanje otpadnih voda tako da sa stanovišta uslova zaštite sredine i tretmana otpadnih voda u budućim industrijskim pogonima ova zona poseduje izuzetne pogodnosti i uslove za ispunjavanje ekoloških standarda.Zona se nalazi u blizini saobraćajne petlje koja povezuje regionalni put Smederevo – Velika Plana i autoput Beograd – Niš, na udaljenosti od oko 1 km.


   Ukupna površina zona je oko 65 ha od čega je izgrađeno približno 20 ha.

Nazad na pregled industrijskih zona Velike Plane Sever.jpg